วิธีการพัฒนาร่าง
เปิดเมนูขึ้นมา เลือก Digimon > เลือกดิจิม่อนของเรา > เลือก Digivolution
แล้วเลือกร่างพัฒนา ถ้าเราทำตามเงื่อนไขทั้งหมดจะสามารถพัฒนาได้
 
วิธีการได้ดิจิม่อน
ให้ไปที่บ้านของเรา แล้วคุยกับคอมพิวเตอร์ทางซ้าย
เลือกเปิด Digi Lab
เลือกข้อแรก Digiconvert  แล้วดูที่ลิสท์ลายชื่อดิจิม่อนจะมี เปอร์เซ็็นตามหลัง
ตัวไหนที่มี 100เปอร์เซ็นขึ้นไป เราสามารถเรียกข้อมูลเปลี่ยนเป็นดิจิม่อนได้
ยิ่งมีเปอร์เซนเยอะ ค่าสเตตัสจะสูงขึ้น
แล้วจะได้ข้อมูลให้ได้ 100 เปอร์เซ็นอย่างไร?
เปอร์เซ็นได้จากการสู้ ปราบมอนเตอร์ที่เราเจอมา ตอนเข้าสู่ฉากต่อสู้
จะมีดิจิม่อนโผล่ พร้อมกับการสแกน แล้วจะเห็นเปอร์เซ็น นั่นแหละ 
ยิ่งจัดการบ่อย เปอร์เซ็นยิ่งจะเยอะ แต่ยิ่งระดับสูงเปอร์เซ็นสแกนจะได้น้อย
ระดับเมก้าจะได้ตัวละ%เอง

 
วิธีพัฒนาแบบพิเศษ
ให้ไปที่บ้านของเรา แล้วคุยกับคอมพิวเตอร์ทางซ้าย
จะมีให้เลือก 
-Digiconvert (เปลี่ยนข้อมูลดิจิม่อนให้เป็นตัว) 
-Digivolve / Degenerate (คำสั่งคล้ายๆ เมนูของเราแต่จะสามารถ พัฒนาร่างดิจิม่อนของเราในลิสท์ได้หมด)
-Special Digivolve (การเปลี่ยนร่างแบบพิเศษเช่นการ ผสมDNA และการใช้อาร์มเมอร์แปลงร่าง)
 
*อาร์มเมอร์ใช้ได้กับแค่บางตัว และหาได้จากเควสและตามสถานที่ดันเจี้ยนต่าง*
**DNA Digivolve หรือการผสม ถ้าทำตามเงื่อนไขจะได้ ดิจิม่อนสายพันธุ์ใหม่ แต่ถ้าไม่จะได้ตัวตามพ่อพันธุ์แต่จะได้สเตตัสสูงขึ้น**
 

edit @ 6 Jan 2012 15:01:45 by icekung

edit @ 6 Jan 2012 15:20:23 by icekung

edit @ 6 Jan 2012 15:20:53 by icekung

Comment

Comment:

Tweet